Uždaroji akcinė bendrovė "kauno aikštelė"

Kauno aikštelės nuotrauka

  • mėnesinis ir parinis transporto priemonių saugojimas;
  • ginkluota apsauga ir materialinė atsakomybė už saugojamą turtą;
  • nuolaidos pensininkams ir invalidams.